Studie možného navýšení parkovacích míst v oblasti Trojmezní-Hejnická-Dvoudílná (2/2021)

Vážení sousedé,

v příloze zasílám plánek znázorňující zamýšlenou změnu parkování v našich ulicích, který jsme po urgencích obdrželi od Prahy 9.

Je to studie, z níž je patrné, že zlegalizování částečného parkování na chodníku se podaří jen v dolní části Trojmezní a ve Dvoudílné. Navíc jsou zde, zdá se, navrhována auta stojící plně na chodníku v zadní části ulice Dvoudílná a ve středu ulice Hejnická. Horní část Trojmezní zůstává beze změn.

Tento stav nám, myslím, moc nepomůže.  

Příští týden to půjdeme na město připomínkovat a otevřeme i debatu o možném zrušení zón v oblasti Nového Střížkova úplně. Daly by se nahradit třeba zavedením zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu nebo jiným režimovým opatřením…. Pokud vás napadají nějaké věcné připomínky a nápady, tak nám je prosím zašlete. 

Díky moc, s pozdravem
Vladimíra Horová

PS1. Ještě pro vysvětlení plánku, důležité jsou barvy hrany obrubníku a jejich výška.

PS2. A dále modrá čísla u jednotlivých ulic znamenají: počet původních legálních parkovacích míst (tzn. tak jak jsou modré chlívečky nyní) – počet aut napočítaných při analýze v roce 2019 v NOCI – počet aut v roce 2019 přes DEN – počet parkovacích míst po plánované změně (optimální počet parkovacích míst).

náhled plánku, detail viz odkaz výše: