13. 5. 2021 – formulovány požadavky

13. 5. jsme zformulovali požadavky na úpravu předložených plánků ZPS a předali je p. Holečkovi:

Po projednání se spoluobčany Vás prosíme o níže uvedené úpravy, které jsou pro nás velmi podstatné.

1)       Zrušit značky zákaz zastavení v ulicích Dvoudílná, Trojmezní, Chrastavská, Habartická, Hejnická.

2)       Zrušit ZPS v místech, kde je jedno stání nakresleno mezi dvěma domy.

3)       Nekreslit žluté čáry před výjezdy z garáží.

4)       Po obou stranách Dvoudílné a Trojmezní ulice zřídit parking z části na chodníku, ale tak, aby byla splněna zásada č.2.

5)       Ve spodní části Dvoudílné ulice nedělat ZPS zcela na chodníku.

6)       V Hejnické ulici (mezi Chrastavskou a Trojmezní) nedělat ZPS zcela na chodníku. Obyvatelé této ulice chtějí ponechat stání aut zcela na silnici po pravé straně, tak jako před zavedením ZPS.

7)       Zavést, aby ZPS o víkendu byly zdarma, tak jako je to běžné v jiných podobných částech Prahy.

Předem Vám děkujeme

S pozdravem
Jan Cerman