6. 1. 2022 – Informace sousedům

Vážení sousedé, 
 
chtěla bych Vás pozdravit v novém roce a shrnout novinky ohledně parkování od posledního emailu – což už bude poněkud déle. Je to proto, že vpřed se posunujeme opravdu pomalu, jestli vůbec. 
 
Před prázdninami jsme zaznamenali jistý úspěch, když se nám podařilo přesvědčit odbor dopravy k odstranění značek Zákaz zastavení na začátcích ulic Trojmezní a Dvoudílná, bez náhrady. Zároveň nám bylo slibováno, že i další změny jsou na spadnutí. Výška obrubníků v horní polovině Trojmezní, jak mi opakovaně tvrdil pan Holeček, že se vyřeší doasfaltováním nájezdů v místech, kde by mohlo v případě parkování po obou stranách přibýt parkovací stání, atd. Pan projektant, že už to prý kreslí. S tím jsme se rozešli na prázdniny po posledním setkání zastupitelstva, kde jsem se zastavila, abych naši kauzu připomněla. 
 
Proto mě velmi rozčarovalo, když v létě přišly ke kontrole plánky s navrženými novými parkovacími místy naprosto ve stejném formátu, ke kterému jsme měly připomínky už v dubnu – a o asfaltových nájezdech slyšel pan projektant z MOZ na vyžádané osobní schůzce v říjnu evidentně poprvé. 
 
I přes mnohá ujištění ze strany pana Holečka, že věci bude řešit, přišly v těchto dnech některým z nás pokuty za špatné parkování na chodníku, který k tomu není určen.
 
Zároveň na vývěsce radnice Prahy 9 visí vyhláška o komplexním Chodníkovém programu upravujícím ZPS v našich ulicích s výzvou k podání připomínek, zde:
 
https://www.praha9.cz/chodnikovy-program-zps-pro-oblast-92-navrh-oop
 
Prosím prohlédněte si tyto mapky, do 30 dnů od zveřejnění je možno podávat oficiální připomínky a námitky na Odbor dopravy P9. Po zběžném zkontrolování se zdá, že se v zásadě jedná o původní návrh z února, jen s minimem zapracovaných našich podnětů. 
 
Tolik zatím vše,
přeji Vám hlavně hodně zdraví a trpělivosti,
 
Vladimíra Horová