Vážení sousedé,

na vývěsce radnice Prahy 9 visí vyhláška o komplexním Chodníkovém programu upravujícím ZPS v našich ulicích s výzvou k podání připomínek. Aktuálně zde – Chodníkový program ZPS pro oblast 92
 
Prosím prohlédněte si tyto mapky, do 30 dnů od zveřejnění je možno podávat oficiální připomínky a námitky na Odbor dopravy P9. Tedy do 4. 2. 2022.

Po zběžném zkontrolování se zdá, že se v zásadě jedná o původní návrh z února, jen s minimem zapracovaných našich podnětů. 

Tedy podařilo se:

  • částečné stání aut na chodníku v horní části ulice Dvoudílná a v dolní části ulice Trojmezní
  • odstranění značek Zákaz zastavení

Bohužel i přes naše upozornění:

  • nezapracováno částečné stání na chodníku v horní polovině Trojmezní
  • zůstává návrh na parkovací místa plně na chodníku v ulici Hejnická a dolní Dvoudílná
  • a je zde navrženo zrušení Zóny 30 v ulicích Na Stáži a Na Pokraji

Námitky může podat vlastník nemovitostí přímo dotčený navrhovaným Opatřením obecné povahy (OOP) a připomínky i ostatní občané. Nejlépe, tedy podat oboje. Jinak pro informaci jak byly podněty a připomínky v minulosti vypořádávány je možno nahlédnout sem.

https://www.praha9.cz/sites/default/files/downloads/2020/12/ZPS_Prosek_Strizkov_Krocinka_OOP_9_2.pdf

S pozdravem,

VH

veřejný prostor si nemůžeme nárokovat, chceme ale jeho smysluplné využití..

Petice za zachování maxima současných parkovacích míst v oblasti Nového Střížkova vznikla na podzim roku 2020 a podepsalo se pod ní 120 občanů, Vás sousedů.

Na těchto stránkách chceme sdílet informace o jednáních zástupců petice s Městskou částí Prahy 9, o konaných setkáních a získaných informacích.

Pokud byste se chtěli aktivně zapojit či nám sdělit věcné připomínky, budeme rádi.

Neváhejte se nás prosím kontaktovat na adrese parkovani@trojmezni.cz nebo nám napište v sekci kontakt.